Hiszpanie Amerykanie, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu małopolskie