Komputer musi zostać ponownie uruchomiony za aktualizowanie kontynuować