Fråga för dating par

Mina åsikter från vad jag har läst, sett och lyssnat på den senaste tiden.

2016.10.15 02:19 only_glutathione Mina åsikter från vad jag har läst, sett och lyssnat på den senaste tiden.

De två senaste åren har jag precis som så många andra på internet läst och lyssnat mycket på saker som händer i Sverige, som inte pratas om förrän det inte längre går att undvika. Men också diverse saker som har varit helt tyst om under hela min uppväxt. De föll nästan som dominobrickor, det ena ämnet ledde till det andra och förstärkte min övertygelse i de föregående.
Börja med dagens och senare års samhälliga och politiska situation. Migrationskrisen, eller flyktingkrisen som det kallas i nyspråk.
I början pratades det om att vi behövde invandring för att klara av att betala pensioner o.s.v. Vi var nära en exakt ersättning, med reproduktionsnivå på ett barn per person, vilket vi fortfarande är. Mer om reproduktionsnivå senare.
Det skulle vara en vinst för Sverige, det var ett kompetensregn och om man var emot invandring fanns det bara en anledning kvar, för allt annat var positivt! Man var rasist, nazist eller främlingsfientlig.
Men sedan lade man märke till SD och undrade vad de tyckte. Deras argument var inte uppenbart rasistiska i min mening, så trotsig som jag är ville jag argumentera deras ståndpunkt i min vardag tills jag får en annan uppfattning. Tino hade de bästa argumenten emot invandring enligt mig.
På den tiden hade epitet som nazist och rasist fortfarande vikt, så jag undersökte vad det innebar. Skolan hade som vanligt gjort ett dåligt jobb på att framföra en balanserad bild. Vart ordet kom ifrån, nationalsocialism hade inte pratats om. Inte heller mycket om situationen i Tyskland innan arbetarpartiet demokratiskt fick makten. Ett fullständigt enormt fokus hade såklart lagts på förintelselägren och antisemitismen. Det är helt enkelt inte intressant. Där finns ingen konflikt. Det är självklart att man fördömer det om man inte är en genuin antisemit, vilket inte många från västvärlden är.
Det intressanta är hur det var ett världskrig, ett ideologiskt krig, ett fruktansvärt krig med flera krigsbrott. Det byggde dessutom på spänningar från ett tidigare världskrig. Det var ett ENORMT komplext krig på grund av hur många länder som var med och alla olika motiv.
Diskussionen runt allt annat än antisemitismen har liksom tystats ner. Om man inte tycker att de allierade gjorde allt rätt och var perfekta hjältar och stoiska beskyddare av rättvisa, så har man fel och är en apologist, en nazist och därför en antisemit som vill massmörda judar.
Man bortser helt från att Tyskland gick från en legendarisk lågkonjunktur till att bli en stormakt på ett par decennier, med flera infrastrukturer som står kvar idag, t.ex. autobahn. Att ryssland svälte sitt folk till den grad att kannibalism blev vanligt, för att producera en armada av pansarvagnar. Att dödssiffran i koncentrationslägren har skrivits ner flera gånger.
Ingen faktisk kritik förs emot nationalsocialism, utan det beblandas med den version av etnontaionalism som Hitler förespråkade. Där etnonationen var en förlängning av evolutionen och de som erövrade världen var den överlägsna människan. Det är åtminstone min tolkning runt deras starka krigiska och expansiva tendenser. Om man bestämt vill beblanda nazism med antisemitism, får man banne mig lämna ordet nationalsocialism ifred, för det är vad Sverige blir om vi går ur EU och stänger gränsen. Vi blir nationalistiska och vi är redan socialistiska sett till världsstandarden.
Det är någonstans här jag börjar undersöka IQ. Läste om det på mensa.se, kollade på intervjuer och presentationer av James Flynn, Charles A. Murray, Richard Lynn och Linda Gottfredson. Kom fram till den radikala slutsatsen att medvetande, och därmed intelligens, är resultatet av gener som interagerar med sin omgivning. Omgivningen kan givetvis vara olika näringsrik o.s.v. - men alla saker lika kommer gener bland annat göra att:
  • Fight-or-flight responsen kommer, och går, olika lätt. MOA-A påverkar detta där mindre effektiva versioner av generna innebär att neurotransmittörerna bryts ner långsammare. En av de dåliga versionerna av MOA-A kallas "krigargenen" och är kraftigt överrepresenterad bland gärningsmän av våldsbrott. Någon som försökt tänka logiskt när ni är arga?
  • Koncentrationer av neurotransmittörer blir olika, balansen därimellan likaså. Detta påverkas av ovan nämnda enzym och dess gen, men även av transporten av aminosyrorna fenylalanin och tryptofan till hjärncellerna, där de är materialet för dopamin och serotonin och dess vidare produkter.
  • Volymen av hjärnan blir olika.
In a large meta-analysis consisting of 88 studies Pietschnig et al. (2015) estimated the correlation between brain volume and intelligence to be about correlation coefficient of 0.24 which equates to 6% variance. Researcher Jakob Pietschnig showed that this strength of the positive association of brain volume and IQ has been overestimated in the literature, but still remains robust. He has stated that "It is tempting to interpret this association in the context of human cognitive evolution and species differences in brain size and cognitive ability, we show that it is not warranted to interpret brain size as an isomorphic proxy of human intelligence differences". Another 2015 study by researcher Stuart J Ritchie found that brain size explained 12% of the variance in intelligence among individuals.
Alla av dessa är uppenbart länkade till IQ, även om de inte förklarar hela skillnaderna själva.
Jag tror de flesta vet att frekvensen av genvarianter är olika bland olika befolkningar. Vi vet redan sedan länge att afrikaner har lägre kranial volym. Det säger som sagt långt ifrån allt. Men sen har vi en högre frekvens av "krigargenen" med. Jag menar inte att peka ut afrikaner specifikt här utan att påpeka att skillnader mellan etniska grupper, raser, folk, vad ni än vill kalla det, finns och ju mer forskning vi gör desto fler skillader kommer hittas och de kommer framstå tydligare. Inte för att de syns bättre på individen, utan för att ingen längre nekar det som alla redan ser. Att olika kulturer (interpersonella relationer och lagar, inte mat, inte musik, inte mode) har vuxit fram på olika världsdelar. Att länder har olika IQ. Läkare är nog närmast denna insikt då de får lära sig att olika etniciteter har olika sjukdomsrisker.
Låt oss tackla ett par saker som sägs om IQ för att förminska dess resultat.
  • Normalt sett syftar IQ på generell intelligens, eller g-faktor.
It is a variable that summarizes positive correlations among different cognitive tasks, reflecting the fact that an individual's performance on one type of cognitive task tends to be comparable to that person's performance on other kinds of cognitive tasks.)
  • IQ är högst ärftligt, med ca 0.75 ärftlighet vid vuxen ålder. Det betyder att dina föräldrars IQ är en bättre indikator än din omgivning, givet att individen inte är undernärd. Bekräftat av tvillingstudier och allmäna adoptionsstudier.
  • IQ test är inte designade för något västerländska eller vita män är bättre på. Bokstäverna är irrelevanta för provet och endast grundläggande aritmatik helt utan siffror används. Det är istället samband av ökande/variabel svårighet man ska förstå. Om denna typ av samband på något vis är till orättvis fördel för västerlänningar får ni gärna förklara hur detta kommer sig, och varför östasiater är bättre än oss.
  • Generell intelligens är inte specifik intelligens, det säger sig självt. Det innebär att man kan vara utmärkt på mattematik och ändå få sämre resultat på IQ-test än någon som är dålig på mattematik. Men den individen som fick bättre resultat är troligtivs bättre på något annat, vare sig det är att skriva, spela spel e.t.c. . Så är det ett sant mått på intelligens? Det är så vitt jag vet inte en enighet på den frågan än. Men det är det bästa vi har, och det gör ett bra jobb på att förutsäga prestanda i arbetsliv och akademia.
Slutligen, om man inte är nöjd med forskningen bakom ras/etniska/folkliga skillnader, be om mer forskning. Forskningsresultaten som finns är minst lika konsekventa som dem inom t.ex. näringslära.
Tillbaka till migrationskrisen. Den svenska arbetsmarknaden kräver praktiskt taget en gymnasieutbildning, och om man vill tjäna mer än en dräglig lön behöver man högskole/universitetsutbildning. Om ursprungsländerna för migranterna är någon indikation på deras IQ landar de flesta på 80-90. Skola ändrar inte på det. Näring har inte förbättrats markant från deras hemländer. Deras hemländer befann sig inte i svält och har tillgång till samma mat som vi har. De kommer aldrig integreras till fullo i arbetsmarknaden, utan majoritieten kommer få lågbetalda jobb, och vara underrepresenterade i jobb som kräver mental ansträngning och teoretisk utbildning. Precis som i USA.
Deras kultur kommer inte att ändras. Deras kvinnosyn och religion kan säkerligen ändras, det tar nog bara en generation, men machokulturen kommer vara kvar. Tendensen till vrede och våld kommer vara kvar. Precis som i USA.
Hur lång tid kommer det ta för en så starkt religiös grupp med stark kulturell identitet att skapa en rörelse lik BLM? Där våld och förstörelse är acceptabelt och den vite mannen är den enda anledningen till att de inte är till fullo representerade på toppen av den sociala och ekonomiska hierarkin?
Faktum är att en majoritet av de som kom hit inte var flyktingar. De var ekonomiska migranter. Man frågas retoriskt "Vem skulle inte göra det?" och svaret är att de flesta skulle det. Heder försvinner snabbt när man ser att man kan få det bättre. Problemet med den typen av immigration är tvåfaldigt. Att det finns miljontals människor som skulle göra det, och att vi har en begränsad budget med vilken vi kan hjälpa ofantligt mycket fler på plats än vi kan integrera (som i regel aldrig kommer lyckas).
Med opportunity loss i tanken har vi skapat ondo i världen i form av svält och utebliven utbildning. För det är där skon klämmer mest hos min humanistiska sida. Att budgeten för bistånd har minskats för att ta hand om dessa människor som fått ge uttryck för sin girighet.
Om vi återgår till den påstådda orsaken till behovet av immigration, reproduktionsnivån, den s.k. demografiska vintern. Det är intressant att det som alla länder i, eller på väg mot demografisk vinter har gemensamt är välstånd. Jag tänker framförallt på Japan, Skandinavien, USA och Kanada. Sydosteuropa, Afrika och sydostasien har inga sådana problem. Andra skillnader är såklart kvinnliga rättigheter, välfärd och IQ. Som någon som funderat mycket på feminism, välfärd, den kvinnliga populationen och dess reproduktiva motivationer lutar jag mot att det är skillnaden.
Centralt för tankegången är att innan teknologin framkommit fanns det ingen garanti att mannen i ett förhållande var den biologiska fadern. Uppenbarligen var motsatsen sann för kvinnan. Det plus att kvinnan blev mer och mer handlingsförlamad ju längre gången hon var innebar att mannen var den som lämnade hemmet och arbetade. Detta var sant i jägar-samlar stadiet och framåt och har troligtvis format vår parbildning och psykologin som leder till den.
Kvinnor som vet att barnet är deras behövde inte lita på sin partners trogenhet utan endast att maten, vattnet och värmen fortsätta komma, samt skydd från externa hot. Bäst mat, vatten, värme och skydd gav bäst odds för kvinnans och barnens överlevnad. För att rikta och sporra mannens arbete sade kvinnan vad hon ville ha härnäst. Därav kom mannens tävlingsinriktan, och kvinnans gnäll.
Eftersom resurser krävs för att barnafödsel samt uppväxt ska lyckas är mannens roll högst nödvändig. Om en kvinna blir gravid med en man som inte förser henne med resurser krävs en annan man, annars riskerar hon sin hälsa samt förlorar ett års fertilitet och sitt rykte. Det betyder att hon behöver hitta en hanrej, och att hon behöver kunna manipulera honom/undanhålla sanningen/ljuga bra nog att han tror att det är hans barn.
Att som man vara kontrollerande eller känna sig hotad av sin partners manliga umgänge när man själv inte är närvarande är förståeligt. De som inte var oroliga har inte längre avkomma i världen.
In more recent history, as a global average, about four or five women reproduced for every one man.
Detta innebär såklart inte att 75-80% av kvinnor hanrejade deras män, eftersom det kan ha varit polygamiska förhållanden, eller ännu mer troligt, seriella reproduktiva förhållanden, där mannen tog en fru eller två efter hans dåvarande fru inte kunde få barn. Abraham i bibeln är nog ett välkänt historiskt exempel.
Men man ska inte glömma att, akten att hanreja sin man är en legitim reproduktionsstrategi, eftersom man får både bättre gener för sin avkomma, och resurserna från en hängiven man, om man lyckas.
Industriella revolutionen kommer. Snart har kvinnan allt hon någonsin kunnat önska sig och mer. Gnället riktas till annat, får en annan form i offentliga forum. Feminism skapas.
Jämnställdhet framkommer. Män har helt plötsligt inte några resurser kvinnan inte redan har eller kan få av staten.
Det är här vikten av att feminism är en förlängning av kvinnlig natur kommer in. Vi har likhet inför lagen. Kvinnor håller alla kort reproduktivt eftersom det finns spermabanker och det är lätt att bara sluta ta p-piller i förhållanden. Flickor får högre betyg än pojkar för samma resultat i skolan. Det finns ingen anledning för feminism längre.
Fast då kollar de på "resultaten" på arbetsmarknaden. Där är män dominanta i inkomst och ledarpositioner. Det förklaras lätt genom att normalfördelningen av män är bredare. Det är större varians. Det innebär att det finns fler av högt IQ och lågt IQ. Om välbetalda arbetsplatser kräver högt IQ och hög utbildning är det tillräcklig förklaring. Att det finns forskning som pekar på att män har upp till 5 IQ högre än kvinnor skulle bara vara bonus för att förklara den skillnaden.
Det är som om det vore i mäns natur att ge kvinnor vad de vill ha, precis som det är i kvinnors natur att gnälla. Vart kommer det sluta?
Men vad har detta med vår reproduktionsnivå att göra?
I ett land med sexuell liberalism, ingen stigma runt skiljsmässor, ingen ekonomisk risk vid byte av partner, där män inte har monopolet på resurser de under en evolutionärt signifikant tid fört till bordet, vad finns kvar för män? I stort blir vi alla hanrejar retroaktivt och får konstant tävla om vem som bär byxorna i hemmet. Det enda som skiljer behandlingen man får av kvinnor är hur man ser ut, och det spelar ingen roll hur dom själva ser ut. Alla tycks förvänta sig Orlando Bloom, Ryan Gosling, Channing Tatum eller George Clooney. Så fort man når någon sorts tröskel vänder det som ett jävla mynt, som för evigt förändrar hur man ser på kvinnor. Helt plötsligt är man inte jobbig längre och alla ler. (källa)
Män rivs ner konstant, blir tillsagda att vara mer feminina i form av känslighet, följa sina drömmar o.s.v. Samtidigt är det bara maskulinitet och resurser som respekteras. Vi skäms ut om vi inte är sexuellt aktiva, vi fördöms offentligt om vi är sexuellt aktiva utanför relationer, vi fördöms av alla om vi är i relationer där vi inte respekteras. Det finns inget "safe space" för män som inte är bland den maskulina eliten när det gäller kvinnor.
Det offentliga forumet måste inse att vi är en sexuellt dimorfisk art. Män och kvinnor har helt olika förutsättningar för att lyckas i skolan, på arbetsmarknaden och på köttmarknaden. Liberalism och jämnställdhet är inte alltid det bästa alternativet. Frihet innebär stratifiering. I vissa fall är det bäst och nödvändigt, som på arbetsmarknaden och troligtvis i skolan. I andra är det inte det, som i könsfrågor.
Jag, precis som en till synes växande grupp andra, lutar åt att inte beblanda mig med kvinnor mer än nödvändigt. MGTOW kallas det. Men Go Their Own Way. Det är ingen kult, rörelse eller grupp. Det är en filosofi om något. TFM gjorde nyss en video som ganska väl beskriver MGTOW och svar på den vanliga kritiken. Vissa saker handlar om en ekonomisk riskbedömning som inte är lika relevant i Sverige. Här handlar det till hundra procent om uttrycket kvinnans natur tar i vårat samhälle.

Kom ihåg: undantag varken bekräftar eller motbevisar regeln. Jag generaliserar mycket men fokusera på om generaliseringen är rimlig, inte på om det finns undantag.

Så vad tycker ni? Vad är anledningen till vår demografiska vinter? Vad är fel på socialnationalism? Borde vi fortfarande vara ute efter jämnställdhet mellan könen och etniciteter? Jag menar detta borde vara diskussionsunderlag för ett par dagar!
submitted by only_glutathione to svenskpolitik [link] [comments]


2015.11.10 05:29 Liquidedust En lite annorlunda tanke i det stora hela [Seriös]

Satt och funderade lite, kan väl själv klassificeras som en evig singel nu när jag passerat 30 och närmar mig 40 med stormsteg.
Har aldrig varit en person som kvinnor i största allmänhet varit intresserad av, aldrig haft ett förhållande, aldrig varit på en date.
Inte så att jag inte kan ha en konversation med kvinnor, är ej heller direkt blyg.
Under skoltiden brydde jag mig inte så mycket, höll på med sport, var vältränad men hade lite nördiga hobbies så ansågs väl vara lite annorlunda.
Sedan kom man in i arbetslivet och började jobba, fokuserade på det ett tag men insåg att fler och fler runt omkring en hittade en partner och började bilda familj osv.
Började bli lite mer fokuserad på att hitta någon man kunde dela livet med, träffade en del folk via vänner och bekanta men ledde inte direkt någon vart.
I mångt och mycket verkade mer som man i princip var osynlig för det motsatta könet.
Några år till och man kom in en bit i trettioårsåldern och provade nätdejting för varför inte, har ju misslyckats med allt annat.
Så har kört med ett par olika tjänster och försökt få kontakt med de kvinnor so verkar intressanta men har på tre år lyckats med konststycket att inte fått en enda reply eller intresse från någon av det motsatta könet.
(vilket iofs kanske är lite av ett rekord som man kanske ska vara stolt över)
Så nu när fyrtio börjar närma sig börjar man liksom fråga sig själv, och är egentligen min tanke med inlägget.
Är det dags att börja inse att man kommer vara ensam för evigt och aldrig träffa någon?
--- Uppdatering om mitt liv nedan, och WALL OF TEXT varning ---
Så låt se vart ska vi börja!
Detta ska inte ses som en snyfthistoria på något sätt, och jag tycker inte synd om mig själv och söker ingen medömkan på något sätt så folk är medvetna om det. Försöker bara dela med mig av mitt liv och skriva av mig lite.
Jag var väl ganska ensam som barn, och kanske till och med lite ”speciell” som man sa på den tiden. Umgicks bara direkt med 2-3 vänner och spenderade stor del av min tid i böcker och lärde mig saker via att läsa från tidig ålder (kunde läsa på egen hand från 5 års ålder).
Pga detta så ansågs jag även vara annorlunda av andra barn vilket ledde till viss utstötthet och man blev då ett enkel mål för mobbning och hån, vilket fortgick till stor del av min uppväxt och genom skolgången.
Till det stora hela höll jag väl till mig själv så mycket det gick, och fokuserade på mina intressen. Läste mycket, höll på med TV Spel och även i tonåren började jag träna och höll på med friidrott löpning på korta distanser.
I det stora hela fokuserade jag på det jag tyckte om i mitt liv och fick mig att må bra och till stor del undvek jag sociala sammanhang där jag kände att saker och ting inte riktigt var till min fördel. Hade få vänner och till viss del de jag umgicks med var andra som ungefär var i samma situation som mig själv, vi som var lite ”annorlunda” och inte riktigt passade in bland alla andra.
Tonåren kom och så puberteten, kom in i de tidigt vilket var trevligt för träning, men mindre bra för det sociala spelet; försök vara den första som får skägg och bli hårig, leder tyvärr till mer mobbning och utanförskap när du redan anses vara annorlunda.
Killar började intressera sig för motsatta könet mer och mer, och ska väl säga det gjorde väl en annan med. Tyvärr så blev det så att i mångt och mycket var jag killen som var annorlunda så jag undveks av de flesta och blev till viss del mer isolerad.
Blev helt enkelt att man fick fokusera på annat och göra något av sig själv i stället, så började med datorer och programmering samt skaffade mig ett deltidsjobb för att kunna ha råd med min nya hobby (detta är fortfarande runt tidig gymnasieålder).
Började på estet när det kom till Gymnasiet då jag inte riktigt visste vad det skulle bli av med mig, men jag var bra på att teckna så tänkte ”varför inte”. Som estet på mitt gymnasium tja, ansågs man vara annorlunda helt enkelt. Vi hade vår egen flygel på skolan och umgicks inte direkt med de andra eleverna och man träffade samma 20 pers varje dag.
Då jag hade ett jobb och tränade på fritiden samt ett stort fritidsintresse och ingen direkt intresse för att festa så blev jag lite av den där personen som man inte riktigt brydde sig om. Snackade mest med lärarna på lektionerna och ingen direkt som bjöd in mig på fester eller grejer på fritiden.
Hade dock vänner skall tilläggas, men vi höll mest på med rollspel, figurspel och tv-spel på fritiden. Träffade ytterst få människor utanför min bekantskapskrets som jag ärligt kan säga bestod till 100% av killar vid detta tillfälle.
Runt detta tillfälle blev jag även ”vän” med en person vars egentliga syfte med att ha mig som vän var att i slutänden utnyttja mig i sitt eget syfte gällande brott. Själv förstod jag inte riktigt detta utan var glad att ha hittat en ny bekantskap helt enkelt.
Tyvärr slutade detta i att i slutänden blev dömd för flertalet brott och helt plötsligt blev personen som var straffad innan han hunnit bli myndig. Förlorade även mitt jobb i samma veva då ”vi kan inte ha någon här som är dömd för brott, du måste förstå hur det är i en liten stad”.
Detta började min situation som mycket ensam och hemmavarande för jag medge. Även mina vänner som jag haft försvann en efter en från min hemstad och började plugga eller arbete på annan ort och jag var inte direkt en person som hade lätt att hitta nya vänner.
Efter lite om och men och internet hittade jag lite vänner som hade gemensamma intressen och började driva en communitysida för rollspel internationellt. Sidan gick bra och vi var två personer som lyckades till stor del leva på det i fyra år. Jobbade då som webbutvecklare för sidan och var långe perioder i England då det var därifrån sidan drevs.
Mitt arbete då vi i princip bara var två personer som drev sidan var mitt liv, satt framför datorn heltid och träffade inte många andra människor än min kompanjon. Mitt sociala liv bestod väl i princip av att jag umgicks med min kompanjon på jobbet och privat och i bland gick vi t för en öl då och då. Men skaffade även en del andra vänner i England som än i dag får kallas mina riktigt nära vänner, dock så var det inte direkt så många kvinnor i mitt liv heller här. (dvs. vänner som fortfarande i dag du vet att du kan ringa och undra om det är ok att man kommer över för några dagar och gör något kul tillsammans)
Efter dessa fyra år ville jag ändra lite riktning och göra något annat av mitt liv, och ska även tilläggas var jag lite sugen på att vara i Sverige igen (saknade det lite). Är numera runt 24 skall tilläggas så för 12 år sedan ungefär.
Började en liten enmansbyrå som frilansare konsult, kunde äntligen jobba i Sverige igen då mitt brottsregister var försvunnit med. Jobbade som webbutvecklare och webbkille på min egen enmansbyrå. Jobbade hemifrån till större delen och hade inga direkta vänner kvar längre då jag varit borta från Sverige ett tag.
Det här höll väl på i 7-8 år, bodde ensam, jobbade till större delen ensam och umgicks inte direkt med folk alls förutom i jobbet när man hade möten och liknande. Började känna mig lite ensam men tyckte inte att jag direkt led av det, men kände att jag kanske skulle hitta något annat att göra och börja jobba som anställd i stället för det var lite jobbigt att driva ett företag då man aldrig hade någon direkt fritid.
Skall även tillägga att det är i dessa år jag blir diagnostiserad som Aspergare i vuxen ålder.
Fick jobb rätt snabbt på en designbyrå och blev ansvarig för webbavdelningen, jobbade här i ett par år, sökte mig sedan vidare för andra uppdrag och för att försöka få igång min karriär lite och med lite bättre lön osv.
Mitt jobb i stora hela bestod av att sitta framför en dator i stora hela, avdelningen bestod till 100% av män och de flesta var väl ungefär som jag. Duktiga på det dem gjorde men höll sig ensamma och var nördiga i stora hela.
Fick ett jobb på en liten firma efter detta som enda utvecklare för att system för att hantera byggnader och automatisering av dessa. I princip jobbade jag ensam här, skötte allting ensam och träffade mer eller mindre inga andra än min chef när han kom med specifikationer och förslag.
Kände efter ett år att detta inte riktigt var min grej, då det var ensamjobbet jag hade sökt mig ifrån för ett par år sedan. Lönen var helt ok, och gillade det jag jobbade med men valde att söka mig vidare till ett jobb där jag faktiskt hade lite mer socialt samspel med andra individer.
Vilket leder till min situation i dag.
Har ett jobb jag gillar i Stockholm men bor i en ort cirka en timme iväg med tåg, har en ok lön som jag inte ska klaga på. Dock har jag inga direkta vänner då det inte haft möjlighet att skapa nya bekantskaper under lång tid pga mitt jobb.
Jobbar som utvecklare och min avdelning på jobbet består av två andra killar och vi har vår lilla egna avdelning som är lite bortgömd från resten av företaget och vi träffar mest varandra och vi är väl rätt nördiga hela bunten och ungefär i samma situation hela gänget när det kommer till partnerskap.
Min arbetsdag består i princip av gå upp 0630, tåget 0730, jobba, hemma igen vid 1930~2000, laga lite mat, se någon tv serie eller spela lite tv spel sedan gå att lägga sig vid 2230 de flesta dagar och upprepa.
Helgerna spenderas väl till största delen ensam, om jag inte åker över till de bekanta jag har kvar i England för lite umgänge, detta då jag inte har några vänner kvar i min hemstad och inte i närheten av budget för att skaffa boende i Stockholm och försöka skaffa mig ett större socialt liv där.
Så det är väl mitt liv i stora hela, lever ensam, har inga direkta vänner i min närhet, träffar aldrig direkt personer av motsatta könet. Börjar kännas rätt ensamt i stora hela.
Som slutord, jag lider inte på något sätt av min situation. Jag trivs till stor del av att vara ensam, men om sagt börjar kännas att det saknas något och skulle vara trevligt att ha någon i min närhet att kunna dela livet med.
submitted by Liquidedust to sweden [link] [comments]


2013.06.14 00:53 tabledresser [Table] IAmA: I am Dolph Lundgren, Actor and Host of Race to the Scene- Ask Me Anything!

Verified? (This bot cannot verify AMAs just yet)
Date: 2013-06-13
Link to submission (Has self-text)
Questions Answers
Why did you kill Apollo Creed? Why??? Stallone made me do it. And he had a big mouth. I didn't appreciate his dance number with James Brown.
Is it true that some burglars broke into your house, saw your picture on the wall, realized it was your house, got scared and ran away without stealing anything? Or is that just internet myth? Something like that... They did steal a couple of things, but brought some back.
Have the guys from It's Always Sunny in Philadelphia reached out to you to do a cameo? Would you have any interest? (Possibly as a brilliant scientist who can smell crime) Not yet, but I'm on board if they ask. Maybe not the mesh shirt though.
For me and several of my closest college friends, you are less of a hero and more of a legend. We have seen literally every single one of your films, and we're especially partial to Command Performance. When the first guy got married, we bought him a Dolph action figure that sits proudly on his desk at work to this day. Why did you choose to go into acting instead of pursuing work in your educational field of chemical engineering? I was into fine arts when I was younger, I went into engineering because of my dad. Before I went too far in to it I decided to go back to my first love acting. I have no interest in beating someone up for the sake of doing it. When I was 25 and he was 25, Chuck Norris and I would have made an interesting match up though.
Could you please help us settle a long-standing dispute: Physically speaking, who's more ripped: The Dolph of 2013, or the Dolph of 1985? Unfortunately, it would have to be Dolph 1985.
Thanks for doing this AmA, it is literally the best one I’ve seen on Reddit yet. “Rock and load!” Thanks for staying with me for that long.
Any funny behind the scenes stories from making rocky IV? Also, did they attempt to get a hold of you for a cameo in rocky balboa? There are few that I can tell on the internet. When I first came out here for training and fight choreography, Stallone was going through a divorce. One piece of advice, don't get in the ring with a guy who has come from divorce court.
Hej Dolph! From a fellow swede, I have to ask you; at what incline did you run at in the Rocky IV training montage? That treadmill was f**king vertical! Tack för din tid! :D. Whatever the maximum incline on that thing was. Probably close to 40 or 45 degrees.
About this much: www.imgur.com/ZIU0Pop.
Dolph! Loved you in "A View to a Kill!" and your Ivan Drago is one of the classic hollywood villains. Is it true you have a Masters in Chemistry? My masters is actually in Chemical Engineering.
Can you tell us what your fitness regime is like? How much do you bench or squat? Have your workouts changed since you were younger? I try to vary everything a lot of cross training. Weights a couple times a week, swimming once a week, martial arts a couple times a week. I try to make every workout different. I don't really keep track of what I bench. I'm big already, I don't need to get bigger. I also meditate ten minutes a day. It's a great time to be still and be with myself. I'd rather skip a workout than meditating.
Can you still beat Mike Tyson in a boxing match? I don't think I could ever beat Mike Tyson in a boxing match.
How does it feel to know that you once punched Sylvester Stallone so hard, that doctors thought that he had gotten hit by a car? I can't take full credit for that. His workload was a big factor in that too.
Can you please just box Sylvester Stallone for real so we can all die happy? I need my gig in Expendables 3 so I can't do that.
Thanks for doing this AMA!!! What is the funniest prank you ever pulled on a fellow actor or actress? Edit: it appears everyone on Reddit wants to contribute and ask on this AMA... whose ass are you going to kick for the technical difficulties? I'm not a big prankster, but... In Bulgaria my stunt double came up with the idea of stuffing the toilet in one of the actor's trailers with fresh horse manure. He came running out screaming "Fuck you guys!"
Cake or Pie? Pecan pie with ice cream and whipped cream.
If he pies, he pies. I like that.
Do you think the movie "Masters of the Universe" was a good movie for your career? I Love He-man Everything adds up. I was young and it was hard for me to star in my own movie. There was a lot of pressure but on the whole it was a good experience.
What is your drink of choice? Water.
Apart from that a tequila shot with a slice of lime.
It is probably pretty safe to say, if Grace Jones hadn't seen you at King's Cross so long ago, your life would have gone a different direction. If you had continued your education in chemical engineering instead of pursuing acting, but were still doing an AMA today, what would you hope this AMA would be about? My Nobel Prize. Wait you only get those when you are 90.
How about my new job as CEO of Exxon.
You are my wife's favorite actor so she'd never forgive me if I didn't ask you a question. Whats the funniest thing you've witnessed while working on the set of the movie? (Rocy IV James Brown/ Apollo Creed dance doesn't count. Your wife will love you more now. Terry Crews on Expendables 2 we are on the jet skis says "I don't do water, I sink." He sends his stunt double out who falls off and sinks.
Would you rather fight 100 duck sized Stallones, or one Stallone sized duck? I think I'd go for the Stallone sized duck. Imagine the foie gras.
What was your opinion of you being portrayed as a half man half dog scientist who sniffs out crime as a character in It's Always Sunny In Philadelphia movie plot in an episode? I personally found it hilarious. I thought it was fun and a very accurate representation of me. I'd be game.
What film role do you look back on with the fondest feelings? Also - you're an inspiration, man. Living proof that muscles and brains can go together. Thank you for giving me an example to follow. Rocky IV because it was my first. I've really like some of my smaller roles like in The Package. About a guy dying from a blood disease who likes to makes smoothies while he kills people. There is one scene in there that's worth watching.
Your the most underrated action hero of all time!!! How does it feel? I just want another big pay day.
I agree about being underrated, but there is some fun stuff on the way.
Mr. Lundgren, What advice would you give someone who aspires to accomplish so much in life as you have? What wakes you up in the morning? You need to have an appetite for life and getting as much out of it as possible. Life goes very quickly and you have to pack in as much experience as you can. Challenge yourself. You have to be brave.
Masters of the Universe 2, if you had the chance, would you do it? I could appear now as He-Man's grandfather. In a g-string on a flying disk. Wielding a small pocket knife.
Hey Dolph! Big fan. What was it like working with John Woo? It was interesting. I've directed a couple of movies and you pick up different things from different directors. He's got a great visual style. He's got 40 new drafts every few weeks, but he's great.
Quick question from a true fan: In honor of Loving day which was yesterday. You had a very public (And yes, racy) photo shoot with Grace Jones and were very open about your relationship. Did you realize what a cool public step that was for interracial relationships at the time? I didn't really think of it at the time. It wasn't such a big issue in Sweden as it was in the US.
Any memorable experiences from working at the Limelight? Drew Barrymore came in when she was 9 with her mom.
My fellow doorman was working on his one man show called A Bronx Tale. Next thing we knew he was moving to Hollywood. Chazz Palminteri.
Hey Dolph. As a male born in the USSR and fan of Rocky IV, I have to thank you for giving me a stereotype to live up to. No sarcasm there. You're awesome. Also, why do you keep getting killed in the Universal Soldier movies? You deserve to be the hero. Thank you so much. I started out as the bad guy and they wanted to keep it that way. Since it's about cloning I can come back as much as they want me to.
How much did your arm hurt after you broke the five blocks of ice back in 2010 when you were one of the hosts for "Melodifestivalen"? Fortsätt vara grym, Dolph!!:) I hurt myself more in the rehearsal when someone didn't hold the wood right. I only had a few cuts from the ice.
One of my favorite memories growing up is when I spent the night at my grandparents’ house and I got to stay up late, so I watched “Silent Trigger” on TV! My question is: What is your favorite movie? (It doesn’t have to be one you were in!) Unforgiven is one of many.
Godfather is also great.
Mr. Lundgren, one thank you for doing this AMA long time fan! Also wanted to ask I've heard about the amazing injuries that you guys deal out to each other on screen during action scenes and wanted to know what's the worst injury you've ever received during a scene? And what's the worst injury you've ever given? I injured my ankle in the service and about six years ago a Harley fell on the same one. I've been really luck to not suffer a major injury.
As a swedish redditor, thank you for being such a badass viking. Do you ever get the chance på going back to Sweden? And what is the best and worst thing about Sweden in your opinion? I go back quite a bit. My girlfriend is Swedish so we visit my daughter a lot. Best: The food is the best and my family living there is good. Worst: It's a bit small and can get boring compared to LA. They are also to easy on the criminals. You can kill someone and be out in a couple of years. They just don't understand violent behavior.
Hi Dolph! I am always quite awestruck that you also studied chemistry like me! But I just want to ask: What's the weirdest customer you had to deal with as a bouncebodyguard? There were a few. In those days the doorman, a little guy, would stand on a box and pick out the people were allowed in. At the end of the night he would empty his pockets of the tips he got. Money in one hand and vials of coke in the other. As a Swedish kid it amazed me.
How is The Expendables 3 going to be bigger than the first two? If I know Stallone he will try to make it bigger. He will go for a bigger cast, bigger action and more marketing. That should do it.
Who the hell came up with the idea for Brandon Lee to say "you have the biggest penis I've ever seen" in Showdown in Little Tokyo? I'm not sure, but I think it was in the script. I don't know who came up with it, but it came out of left field.
As a Washington State University alum, I love to remind people that you went to school there. What was your favorite thing about the school? Have you ever been back? Will you someday? If you were to show up during a football game, bricks would be shat. It was my first time away from home. I got to know and like America there. I took me five years to make it back to the US, but I did. I made a lot of friends on campus. I haven't been back, but it would be a neat trip.
So, who's the most underrated actor of all time? Besides me? Marilyn Monroe never won awards but she was a great actress.
Were you satisfied with the punisher? Why or why not? This will be my last answer today. Thanks to all of you for great questions. I was sort of satisfied. The action was good but the characterization wasn't up to par with the action. It was well shot and the costumes were great. I should have kept the Harley.
Do you still feel guilty about killing Apollo? Nah. He talked too much.
What in your opinion is the best-looking martial art for film? (ignoring practicality since stuff like krav maga tops that but isn't really flashy) Any martial art that is done well looks great on film. Done without wire work is the best. When they use wires it looks too unreal.
Why did you stop studying chemical engineering? Acting was my first love. I went into engineering because that's what my father did.
If you could make whatever movie you wanted to what would it be about and why? I mean this without the restriction/interference of hollywood studio moguls. P.S. I think you fathered one of my good friends... he's a spitting image of you minus the fact he's built like a stick. :D. I'd like to do a film about Sweden. I'm tying to direct this period piece, a sensual thriller called Nordic Light. I don't know if it's going to happen, but that's one I would like to make. I would just direct and produce it, not act.
Saludos Dolph: You are such a versatile actor… I enjoy watching your movies and different characters. One of my favorites is Jack Caine in “I Come in Peace/Dark Angel”. I absolutely love Jack Caine and his sense of humor plus his boldness. Which one of the characters you have portrayed in your movies is more alike the real Dolph Lundgren? Caine was a really good character, no chemical engineering degrees, but he was really a good guy. Like me.
Do you say "I must break you" to people you don't like? Edit:"I will break you" to "I must break you". No. Only to talk show hosts.
Hi Mr. Lundgren! First I want to say my close friends and I are all huge fans and Showdown in Little Tokyo is one of my favorite movies ever. More recently though you starred in Universal Soldier: Day of Reckoning which was one of the most jaw-droppingly awesome action movies I've ever seen. Is there any talk of making another one in the series with Scott Adkins as the lead as well as bringing back the immortal Luc Deveraux and Andrew Scott? There is talk of doing another one with a bigger budget. I don't know if I'll be back or Van Damme but John Hyams is working on something.
Dolph, did you come up with that entire number you did at Eurovision? One of the most fun looking things ever. For reference. I came up with some of it. I said Elvis and came up with the drumming, they came up with the song. It would be a good number for the Tony's.
What do you enjoy playing more: the villain or the hero? It's more challenging to be the hero, you have to expose more of yourself and that interests me right now.
Big fan of your stuff btw. Thanks for doing this. I do have to ask after you got your degree what made you go into acting instead of that specific field? Also is it true that on the set of the Expendables Stallone carried around a big piece of iron just twirling it in his hands? He carried around two wooden bowling pin looking things to keep his forearms in shape. They were these old school training devices.
Any chance we'll see another Lundgren/Van Damme movie soon? Universal Soldier is one of the greatest worst movies ever. Maybe Universal Soldier 14? Unless his twin comes back for Expendables 3.
Did you have more fun fighting with Sly Stallone in Rocky IV or with Jean Claude in Universal Soldier? They were both fun. Rocky was more work and a longer fight. We shot that for two weeks plus 10 days in studio. It didn't take as long to shoot Universal Soldier and Jean Claude and I had a lot of fun shooting it.
Has filming begun yet on "Crime Stinks: The Smell of Penetration"? I heard you're playing the lead scientist with a mesh shirt who can smell crime before it happens. And is there really gonna be full-on penetration in the movie? You'll have to ask Mac and Charlie. I'm waiting for the call.
Dolph, If you had to fight a dinosaur to the death in a Dinosaur Death Match using only primitive weapons and not allowed to set traps, what's the biggest dinosaur you think you win against? You don't have to name a specific dinosaur, just give us a size reference. Any dinosaur I could get to chase me off the side of a cliff.
Hi Dolph, I recently just saw Blackjack and was wondering how an action show with you and John Woo involved never got picked up and what the plan for the show was? I don't know why it didn't get picked up. It was one of the most expensive pilots ever. There was some sort of corporate take over that locked the project up.
Dear Mr. Lundgren, What was your favourite scene from The Expendables 2.? And thanks for everything, you've done! You make my life better with your films! Thanks!!! You're welcome. The scene on the plane where I'm trying to hit on the Chinese girl and the scene in the mine shaft where I put my engineering skills to use.
Hey just wanted to say that you and arnold are the reason i changed my life around with lifting weights and losing weight. thankyou. You did it yourself. Congratulations.
I must bake you. That's good. I'll suggest it to Stallone.
I don't have a question, just want to say "You're awesome". Thanks. Thanks yourself. I hope you enjoy.
Ingen fråga direkt. Men Silent Trigger var en av mina favoritfilmer när jag var liten. Ville bara ha det sagt. Tack. Tack sa mycket!
Last updated: 2013-06-17 22:49 UTC
This post was generated by a robot! Send all complaints to epsy.
submitted by tabledresser to tabled [link] [comments]