Karbon tarihleme tekniği

Rad- yokarbon çalışmalarında çok önemli bir atılım olan AMS teknolojisi, sahip olduğu üç temel avantajla öne çıkmaktadır: izotopik tarihleme yöntemleri AMS tekniği kullanılarak 14C konsantrasyonu ölçülecek materyal için örnek kullanımı condom ölçüsünden miligram ölçüsüne inmiştir. Örneğin, ileriki bölüm- de ... Radyokarbon ya da Karbon 14 yaş belirleme yöntemi, W. F. Libby, E. C. Ander-son ve J. R. Arnold tarafından 19492 yılında geliştirildi. Bu radyometrik tarihleme tekniği, bir biyolojik kökenin yaklaşık 50, 000 yıllık belli arkeolojik bozunmalarının tarihini belirleme yoludur. Bu metod, muhtemelen en yaygın kullanılan yöntem- Bu yüzden karbon tarihleme tekniği ile elde edilen veriler, başka tekniklerle kombine edilerek daha güvenilir sonuçlara ulaşılmaya çalışır. Ancak karbon tarihlemenin bunun dışında daha önemli bir sorunu daha vardır. Bu da her çağda doğadaki C-14 ve C-12 atomlarının oranının aynı olması varsayımıdır. Radyometrik tarihleme veya radyoaktif tarihleme, taş ya da karbon gibi maddelerin oluştuğunda izini sürdüren radyoaktif kirliliklerin seçici olarak katıldığı vakit ile yaşını tayin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, maddenin içindeki tabii olarak oluşan izotopların bolluğunu, bilinen sabit bir azalım hızında oluşan bozunum ürünleri bolluğu ile ... Liverpool Üniversitesi Norton Priory ile işbirliği içinde yeni bir karbon tarihleme tekniği geliştiriyor. Yeni metodun başarılı olması halinde kemikler üzerine yapılan karbon tarihleme teknikleri iki günde sonuçlanabilecek ve neredeyse altı haftadan uzun süren günümüz tekniklerinden çok daha ucuza mal olacak. Bu yüzden karbon tarihleme tekniği ile elde edilen veriler, başka tekniklerle kombine edilerek daha güvenilir sonuçlara ulaşılmaya çalışır. Ancak karbon tarihlemenin bunun dışında daha önemli bir sorunu daha vardır. Bu da her çağda doğadaki C-14 ve C-12 atomlarının oranının aynı olması varsayımıdır. Karbon-14 azot-14 atomlarının kozmik ışın nötronlarının etkisi tarafından en üst atmosferde sürekli oluşturulur. Hızlı bir şekilde havada oksidasyon olarak Karbon dioksit oluşur ve küresel karbon döngüsüne girer. Bitkiler ve hayvanlar hayatları boyunca karbon-14 havadaki oksijenle birleşerek karbon dioksit özümserler. Radyokarbon tarihleme yöntemini Chicago Üniversitesi’nde W. F. Libby (1908-1980) yönetiminde çalışan bir grup bilim insanı 2. Dünyü Savaşı’nı izleyen yıllarda bulmuştur. Yöntemle ilgili ilk yayın A… Radyokarbon Tarihleme Yöntemi Dr. Mustafa Özbakan∗ Özet Arkeolojik kazılarda içinde karbon elementi bulunan çeşitli buluntular elde edilir. Karbon içeren buluntularda eser olarak bulunan radyoaktif 14C (radyokarbon) izotopunun yoğunluğu ya da radyoaktivitesi ölçülerek buluntular tarihlenebilir.

Karbon testi ile yaş tayini nasıl yapılır?